Welkom in Van Gogh Village Nuenen!

Dichter bij Van Gogh kan je niet komen…

Lopen in de voetsporen van Vincent van Gogh. Dat kunnen we in Nuenen gerust letterlijk nemen! Het unieke is dat we de verhalen over Van Gogh, de brieven van hem en zijn schilderijen op één en dezelfde plaats kunnen tonen en laten ervaren.

In het museum Vincentre horen we de verhalen over hem en lezen we zijn verhalen over Nuenen, toen hij hier woonde en werkte van 1883 tot 1885. We leren hem kennen als mens en we zien zijn ontwikkeling tot wereldberoemd kunstschilder.
Vervolgens gaan we naar buiten, waar maar liefst 22 locaties aan Van Gogh herinneren; 14 daarvan zijn locaties, die door hem zijn geschilderd of geschetst. De overige objecten zijn standbeelden of gebouwen met een bijzondere betekenis. Zelfs een speciaal fietspad.
Hoewel het echte schilderij ontbreekt, voelen al onze zintuigen ontegenzeglijk hetzelfde: dichter bij Van Gogh kan je niet komen…

Vincentre_zwart

In museum Vincentre beleven we het Nuenen van 1883, toen Vincent hier kwam wonen. Met moderne middelen wordt dat een hele belevenis. Niet alleen kijken, maar ook je handen gebruiken.
Vincentre: open van dinsdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur.
Lees ook openingstijden...
Naast de vaste expositie zijn er altijd wisselexposities:
De familie Van Gogh - toen en nu - en hun bijzondere band met Nuenen. Lees meer… 
• Van Goghs Schildervrienden uit Eindhoven. Lees meer…
• Ode aan 'De aardappeleters'. Lees meer...

 
The Vincent Affair

Kruip in de geest van Vincent van Gogh
Wat dat is? Hoe dat er uitziet? Die uitdaging zijn 7 ontwerpers aangegaan in het statige huis Nune Ville. Daar  waar Vincent van Gogh en Margot Begemann een intense liefdesrelatie beleefden, die op dramatische wijze eindigde. Vincent hield er in zijn tijd eigen en dwarse gedachten op na. Dat geldt ook voor deze 7 ontwerpers. Zij gaan een relatie, een affaire met Vincent aan. Wat hen en Van Gogh bindt in 'anders denken' komt tot uiting in de inrichting van de kamers van dit huis: The Vincent Affair. Beleef het avontuur en ga ook een affaire met Van Gogh aan.
Lees meer: thevincentaffair.nl

 

Logo groot.jpg 

Op 29 juli 2015 is het exact 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh stierf. Met als thema '125 jaar inspiratie' grijpen Nederlandse, Belgische en Franse partners deze kans aan om de beroemde Nederlandse kunstenaar gedurende een heel jaar te eren. Uitgangspunt hierbij is dat de kunstenaar tot op de dag van vandaag velen inspireert en 125 jaar na zijn dood meer dan ooit 'leeft'. Bekijk de video hieronder...

Interactief

  • AppStore
  • Layar
  • Twitter
  • YouTube
  • YouTube
Bookmark and Share

Evenementen

Evenementen

VGVN

Audiotour