Disclaimer

Aansprakelijkheid

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven. Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Stichting Van Gogh Village Nuenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Stichting Van Gogh Village Nuenen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van deze website behoren toe aan Stichting  Van Gogh Village Nuenen of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Stichting Van Gogh Village Nuenen en vrijwaren Stichting Van Gogh Village Nuenen derhalve van aanspraken van derden.

Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Van Gogh Village Nuenen worden verveelvoudigd. Mocht Stichting Van Gogh Village Nuenen op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende inhoud of links op de site, dan heeft Stichting Van Gogh Village Nuenen het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.