39 Van Gogh Monumenten in Brabant, waarvan 14 in Nuenen

01-11-2017

Maar liefst 39 locaties in Brabant hebben vanaf 30 oktober een officiële status als Van Gogh Monument. Negen gemeenten, drie erfgoedorganisaties, de Provincie Noord-Brabant en Stichting Van Gogh Brabant ondertekenen op die datum het Convenant Van Gogh Monumenten. Hiermee onderschrijven zij de bijzondere status van de locaties.   

Het verhaal van Vincent van Gogh is in Brabant nog tastbaar aanwezig. Voor veel Van Goghliefhebbers over de hele wereld is dit verhaal een bron van inspiratie. Niet alleen zijn werk, maar ook de plekken waar Van Gogh heeft gewerkt en gewoond, trekken meer en meer bezoekers. Voor het behoud van deze bijzondere locaties is breed draagvlak nodig. 

Experts beschrijven Brabants Van Gogh erfgoed
Op initiatief van Van Gogh Brabant is door een groep experts, onder leiding van Het Noordbrabants Museum en met ondersteuning van het Van Gogh Museum Amsterdam, gewerkt aan de ontwikkeling van criteria voor Van Gogh Monumenten. Op basis hiervan is in Brabant een inventarisatie van het meest waardevolle Van Gogh erfgoed gemaakt en zijn er 39 monumenten geselecteerd. Van Gogh Brabant verwacht dat deze aanpak niet alleen een vervolg krijgt in de rest van Nederland, maar ook in Frankrijk, België en mogelijk Engeland. 

De ondertekening van het convenant is onderdeel van de meerjaren aanpak van de provincie waarmee Van Gogh blijvend als icoon aan Brabant verbonden wordt en die het verhaal van de schilder tastbaar en levend houdt.De partijen die het convenant ondertekenen, spreken zich uit als hoeders van de Van Gogh Monumenten en dragen hiermee bij aan de instandhouding van het waardevolle erfgoed. 

Convenantpartners
De gemeenten Nuenen, Etten-Leur, Tilburg, Zundert, Moerdijk, Breda, Eindhoven, Haaren en Laarbeek ondertekenen het convenant. In deze gemeenten bevinden zich één of meer Van Gogh Monumenten. Het Convenant wordt ook ondertekend door de Provincie Noord-Brabant en instellingen als Erfgoed Brabant, Monumentenwacht Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant. VisitBrabant, Het Noordbrabants Museum en Stuurgroep Van Gogh Nationaal park i.o. tekenen een adhesieverklaring. 

Met de ondertekening spreken de gemeenten de intentie uit om in 2018 lokale erfgoedgedragscodes uit te werken. Hierin worden met de direct belanghebbenden afspraken gemaakt over het veiligstellen van de Van Gogh Monumenten voor toekomstige generaties.

Kijk eens in het boek "van Gogh Monumenten in Brabant"

Kijk hier voor de overzichtskaart ''Van Gogh Monumenten in Brabant''