Privacybeleid

Voor de Stichting Van Gogh Village Nuenen en alle aan haar gelieerde instellingen waaronder Het Vincentre  is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van Van Gogh Village Nuenen is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat het Van Gogh Village Nuenen (en/of een gelieerde instelling) u van tijd tot tijd informeert over haar activiteiten en door het Van Gogh Village Nuenen aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van het Van Gogh Village Nuenen meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@vgvn.nl. Van Gogh Village Nuenen geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat Van Gogh Village Nuenen derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen zoals Van Gogh Village Nuenen dat doet.

Het Van Gogh Village Nuenen verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Van Gogh Village Nuenen is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?