Van Gogh in Nuenen

Vincent van Gogh in Nuenen, 1883-1885

Vincent van Gogh heeft van december 1883 tot november 1885 in Nuenen gewoond en gewerkt. Achteraf gezien, was zijn verblijf in Nuenen één van de belangrijkste en meeste productieve periodes in zijn leven. Hij maakte er de keuze om het dagelijkse, harde leven van de medemens als uitgangspunt voor zijn schilderen te nemen. Met grote inzet maakte hij in Nuenen 194 schilderijen, waaronder De Aardappeleters, 313 tekeningen, 25 aquarellen en 19 briefschetsen. In totaal maakte Van Gogh 870 schilderijen, 1011 tekeningen, 150 aquarellen, 133 briefschetsen, 10 litho's en 29 juvenilia (jeugdtekeningen).

In Nuenen is nog steeds veel te zien uit de periode dat de bekende schilder hier leefde. In het Vincentre is de Nuenense geschiedenis van Vincent in woord en beeld bijeen gebracht aan de hand van foto's, reproducties van schilderijen, tekeningen en brieven. Daarnaast vormen Nuenen zelf en haar omgeving een collectie op zich. Maar liefst 23 gebouwen en landschappen hebben een directe relatie met het tweejarig verblijf van Vincent in Nuenen. Van die 23 objecten zijn er 14 door hem, één of meerdere keren geschilderd of getekend. De overige 9 gebouwen zijn niet door hem geschilderd, maar waren veelal de huizen waar veel van zijn 'modellen' woonden. Enkele landschappen in de directe omgeving ademen nog steeds de sfeer uit van zijn tijd.
Diverse routes voeren langs deze levende collectie.