Kunstfonds

Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen

Doelstellingen van de stichting zijn:

  • het in eigendom verwerven van een kunstcollectie, het (laten) beheren, in stand houden en openbaar maken van deze kunstcollectie; de collectie van kunstwerken zal worden omschreven in een inventarislijst, die tenminste eenmaal jaarlijks wordt geactualiseerd,
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het Stichtingsbestuur*
-Peter van Overbruggen (voorzitter)
-Jo de Rooij (secretaris)
-Arno Aarts (bestuurslid)

*Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

Kamer van Koophandel: 57353018

ANBI
De Belastingdienst merkt de Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Registratie onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 852544066.  

ANBI_FC.jpg


 

Adobe pdf icon.jpgBeleidsplan 2016 - 2018

Adobe pdf icon.jpgJaarverslag 2017