Vrienden

Stichting de Vrienden 

De Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen steunt de doelstellingen van het Vincentre en het Van Gogh Village Nuenen. Met steun van DonateurVrienden willen de Vrienden de belevingswereld van toen, de periode december 1883 - november 1885 gedurende welke Vincent van Gogh in Nuenen woonde en werkte, in stand houden en voor een groter publiek toegankelijk te maken.

De Vrienden zijn ambitieus en willen graag:
•De bekendheid van het Vincentre en van het Van Gogh Village Nuenen vergroten
•Aankoop van kleine kunstwerken mogelijk maken
•Ondersteunen van tijdelijke tentoonstellingen
•Lezingen en excursies aanbieden

• Ja, ik word Vriend  (aanklikken en u komt direct bij het aanmeldingsformulier)

Als Vriend ontvangt u een pas waarmee u gratis toegang heeft tot het Vincentre. Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief en wordt u uitgenodigd voor bijzondere activiteiten zoals tentoonstellingen, lezingen en excursies. 

Voor € 30,- per kalenderjaar bent u Vriend van Vincent Van Gogh & Nuenen. Wilt u met het hele gezin de Vrienden steunen? Neem dan de gezinskaart voor € 50,-.

Idee: u kunt een Vriendenpas ook als cadeau weggeven. Geef in het registratieformulier uit de informatie brochure de juiste tenaamstelling aan en aan welk adres de pas te versturen.

Voor bedrijven zijn er speciale Bedrijvenarrangementen: De BusinessVrienden. Vraag naar de specifieke publicatie hierover.

De Vrienden heten de particuliere Vriend, middenstand en bedrijfsleven als BusinessVriend, van harte welkom.

Als u meer wilt weten wat Vriend zijn inhoudt of direct Vriend of BusinessVriend wilt worden, kunt u het antwoordformulier hieronder invullen en verzenden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een informatie brochure met aanmeldingsformulier.

U kunt de Vriendenpas ook aanvragen door uw Vrienden donatie te storten op de rekening van De Stichting:
•Rekeningnummer: NL34RABO01472.48.353 Rabobank Dommelstreek
•t.n.v. De Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen
•onder vermelding: Vriendenpas (€ 30,- of een hoger bedrag) of Vrienden Gezinspas (€ 50,- of een hoger bedrag), tenaamstelling en verzendadres.

Bij directe stortingen aub dit in onderstaand aanmeldformulier vermelden.

De Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen heeft een aantal bijzondere Vrienden:

-Dhr. Ton de Brouwer - EreVriend
-Mw. J. van Gogh - EreVriend
-De Vincent van Gogh Stichting A'dam

BusinessVrienden:

APS Personeelservices

Le Souris Brasserie

Auberge Vincent Hotel/Restaurant

Molenaar Adviespraktijk 

Boordhuys Vergaderhuis

van den Nieuwenhof  Schilderwerken

Canon Business Center Eindhoven Print en kopieeroplossingen

Olijf Restaurant 

Challenge - Trainingen

Pezzaz Restaurant

Comigo Restaurant

print4me Drukwerk

Coséro IT Advies

Rens en Stanley Broeders Totaalinterieurbouw

DE WATERMOLEN van Opwetten

Risjamo Kantoorboekhandel

De Lindehof Restaurant

Syngaschem-Eindhoven University of Technology

De Rooy Slijpcentrum

Ticket Team

ETB Van Keulen Elektrotechnisch buro

Veldsink Adviesgroep

Fietstotaalzaak De Concurrent

Van Gastel en Neijnens Accountants en Belastingadviseurs

Frits Dijk International From wheel to fitting

4PR Realisation Van Ontwerp tot Realisatie

John Geven Studio's Fotografie

Wesselman Accountants/Adviseurs

Kunsthandel Art Dumay

Stichtings Bestuur:

-Leen Vis (voorzitter)
-Urban van Gils (secretaris)
-Frans van der Horst (bestuurslid/vice-voorzitter) 
-Henk van Rens (penningmeester)
-Jo de Rooij (bestuurslid)
-Margreet Rijken - van Hedel (bestuurslid)

*Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

De Belastingdienst merkt de Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Registratie onder RSIN/fiscaal nummer: 820080718. 

ANBI_FC.jpgDit betekent dat uw Vrienden donatie of andere donaties en giften aan onze Stichting  in principe voor de belastingdienst geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn. Dit is echter afhankelijk van uw persoonlijke of bedrijfssituatie. Raadpleeg uw belastingadviseur of een notaris.

Wilt u ook dat vele duizenden kunstliefhebbers in de voetsporen treden van Vincent van Gogh in Nuenen? Nog steeds herinneren 21 locaties aan de periode 1883-1885 gedurende welke Vincent ruim een kwart van zijn imposante werk maakte. Vele vrijwilligers en sponsors hebben het nu mogelijk gemaakt dat deze belevingswereld samengebald vorm gegeven is in het Vincentre. In het Vincentre treden bezoekers in de wereld van Vincent en wandelen vervolgens in het Van Gogh Village Nuenen langs de locaties die een relatie met Vincent's verblijf markeren. Regelmatig worden in het Vincentre van Gogh gerelateerde exposities en educatieve projecten georganiseerd.

Wilt u er aan bijdragen dat deze belevingswereld voor toekomstige generaties en een veel groter publiek toegankelijk wordt en haar educatief karakter behouden blijft? Overweegt u dan toe te treden tot de groep sponsors/partners die nu reeds het Van Gogh Village met het Vincentre een warm hart toedragen.

Met de veranderende rol van de overheid bij het in stand van houden van culturele instellingen speelt particulier cultuurmecenaat een steeds belangrijkere rol.

Met uw steun kunnen wij op een hoog niveau vorm blijven geven aan de instandhouding van de belevingswereld van toen en blijvend bijdragen aan culturele educatie.

Heeft u belangstelling en wilt u een bijdrage leveren kunt u bijgaand document "UW GIFT" voor meer infomatie downloaden: Adobe pdf icon.jpgVerruiming fiscale mogelijkheden.
Als stimulans het maatschappelijk draagvlak te vergroten heeft de belastingdienst vanaf 1 januari 2012 de regels bij doneren en investeren in ANBI stichtingen verruimd.
Alle stichtingen zijn door de belastingdienst beoordeeld en een beperkt aantal is door haar aangemerkt met de nieuwe status ANBI Cultuur.

De onderstaande stichtingen hebben vanaf 1/01/2012 deze ANBI Cultuur status:

  • Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen
  • Stichting Van Gogh Village Nuenen

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer (de multiplier) het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer (de multiplier) het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Leest u meer in genoemd document UW GIFT.

Leest u ook bij Sponsors en bij Uw Gift

Heeft u na het lezen interesse in een gesprek nodigen wij u uit contact op te nemen met de Stichting Van Gogh Village Nuenen of met de Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen, contact Leen Vis tel.: 06 511 49 743 of per email: l.vis@vgvn.nl

 Jaarverslag 2018Adobe pdf icon.jpg


Exploitatierekening 2018Adobe pdf icon.jpg


Beleidsplan 2018-2019 Adobe pdf icon.jpg


Kamer van Koophandel: 17236282Aanvragen aanmeldingsformulier:


* verplichte velden