Natuur

Nuenens Broek

Het broekbos ten noordwesten van Nuenen is zeker de moeite waard om een bezoek aan te brengen. Een broekbos bevindt zich op een zeer natte bodem en kenmerkt zich door de sterke aanwezigheid van elzen en wilgen. Zo ook het Nuenens Broek. In de bodem onder dit bos zit een leemlaag die ondoordringbaar is voor water. Vroeger was dit dan ook een moeras. Door de
sterke agrarische ontwikkeling in het begin van de 20e eeuw, was het gebied nodig voor onder andere de klomp- en luciferindustrie. Vanaf deze periode werd het natuurgebied door de mens geregeld. Er werden populieren aangeplant, die niet kunnen groeien in het moeras. Het natuurgebied moest dus ontwaterd worden. Er werden greppels gegraven en op de ophopingen die tussen de greppels ontstonden werden de populieren geplant. Tegenwoordig is het gebied in bezit van Brabants Landschap. Deze organisatie heeft een aantal natuurgebieden in bezit en zorgt voor het beheer om het natuur- en landschapsschoon in Brabant te behouden. Brabants Landschap heeft ervoor gezorgd dat het gebied een heel eind is teruggebracht naar zijn originele staat als moeras. Dit levert een prachtig natuurgebied op met een verhaal. Er liggen wandelpaden door de natuur heen. In de winkel van het Vincentre zijn wandelroutes te verkrijgen.

 
Bezoek deze tuinen in Nuenen

Kwekerij en Tuinen De Walburg
Boord 64 
5674 NE Nuenen 
tel: (040)-2449682
Kijk voor openingstijden op de website.

Kwekerij 'De Walburg' werd ruim vijftig jaar geleden gevestigd op de humusrijke gemengde leemgrond (zavel) van het Dommeldal bij Nuenen in Noord Brabant.
In 1958 heeft de ontwerpster, de tuinarchitecte Hetty Cox (1921-2001) de eerste boom geplant: een walnoot, die nu met zijn enorme schaduw beschutting biedt aan de potplanten van het verkoopgedeelte. Ook de aanvankelijk als proefstation bedoelde tuinen kregen in de loop der jaren hun weelderige karakter.
Op een relatief klein grondgebied (1,5 ha.) werden en worden de planten voor de tuinaanleg toegepast en beproefd in hun natuurlijke omgeving. Motto en motivatie heetten vanaf het eerste moment in de woorden van Hetty Cox "verheerlijkte natuur". Nog steeds is die natuurlijkheid het uitgangspunt.
Nog steeds kan men een heerlijke wandeling maken over paadjes tussen opvallende plantvormen en schitterende kleuren. Bijna manshoge taxushagen brengen rust en ordening. Zo staat elke tuin op zichzelf met soms een eenvoudige zitplaats, die uitnodigt tot overpeinzing.
De ruime binnenplaats biedt uitzicht op een dubbele bloemenborder, die je verder de tuinen inleidt: naar de moestuin, of de rozentuin, of nog verder door de terrassentuin langs de vijver, naar de wijdse bloementuin.

Nieuwsbrief De Walburg April 2019 


Natuurwandelingen in en rond Nuenen 

het Nuenens Broek
Breugelsche Beemden Ruweeuwsels

Het Nuenens Broek
Diavoorstelling kikkers  - paddenpoel (na openen, klik op diavoorstelling) met geluid - foto's Toon Gevers

BOERENBANKEN bij het Nuenens Broek

De boerenbanken zijn geïnspireerd op het nummer 'Hee gaode mee' van Gerard van Maasakkers. Op iedere bank staat een grote foto van een boerenfamilie die in het Nuenens Broek actief is of was.  

Een kunstwerk als poortfunctie voor het Nuenens Broek.
Het verschaffen van duidelijke informatie over de waarde van het gebied heeft geleid tot het ontstaan van poortfuncties. Het Brabants Landschap wilde graag, als entree  naar het Nuenens Broek, een kunstwerk dat de recreatieve en cultuurhistorische waarde van het gebied versterkt en tevens de functie heeft van een toeganspoort.
De banken zelf refereren aan de oude boerengewoonte om op een beschutte plek een familiebank te maken. Op iedere bank staan grote foto's van een boerenfamilie die meer dan een eeuw lang in het Nuenens Broek woonde en werkte. Door de gebruikte techniek ontstaat een spel van licht en schaduw. De foto's van de families Habraken en Bakermans zijn gekozen uit vele familiefoto's. 
De Boerenbanken zijn ontworpen door het Nuenense BC Passie, Inspirators voor Kunst en Landschap, bestaande uit Gidy Knoors, Franka van Neerven en Jelle Persoon. BC Passie gaat bij het ontwerpen van hun projecten uit van emoties die als katalysator werken voor de beleving van het landschap. In dit geval gaat het om - wat Gerard van Maasakkers zo mooi bezingt - tradities en families die hun sporen in het gebied hebben achtergelaten en om de beleving van de mensen. 


IVN Nuenen - Vereniging voor Natuur- en Milieu educatie

Er zijn 5 boekjes door het IVN uitgegeven over de natuur rondom Nuenen.

 • De Nuenense Dorpslinde
 • Bomen in Nuenen
 • Breugelse Beemden en Heerendonk
 • Dommelpad
 • De Natuurgebieden rondom Nuenen

Deze boekjes zijn ook te koop bij de VVV in het Vincentre

De Nuenense Dorpslinde

 • de dikste zomerlinde van ons land, stamomtrek 6,5 m
 • oudste boom in de Regio Eindhoven
 • één der laatste overgebleven dorpslinden in Brabant
 • geplant als centrale verzamelplaats voor de bevolking
 • gebodenlinde voor het afkondigen van de jaargeboden
 • gerechtslinde voor jaargedingen en criminele rechtsgedingen
 • etagelinde, gesnoeid in twee etages
 • geplant in de laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog

 De Breugelse Beemden en Heerendonk

 • biedt een natuurwandeling van 6 km
 • door een prachtig natuurgebied
 • schetst geologie, archeologie, historie en natuur

Bomen in Nuenen

 • biedt een bomenwandelroute van 5 km of 2x2,5 km
 • langs 70 soorten bomen door het centrum van Nuenen
 • schetst achtergronden van de bomen
 • beschrijft bouw, groei en verzorging van bomen
 • vertelt over de historie van Nuenen

Dommelpad

 • biedt 4 wandelroutes van 4, 5, 7 en 13 km
 • voorziet in 6 extra wandelafstanden van 9 tot 29 km
 • vertelt over de Kleine Dommel en de Dommel
 • schetst de geschiedenis van het Dommeldal
 • beschrijft de veranderingen van het landschap
 • verhaalt over het wel en wee van de bewoners
 • vertelt over de watermolens en de molenaars
 • wijst op de natuur onderweg

De Natuurgebieden Rondom Nuenen

 • biedt 26 korte natuurwandelingen
 • samen goed zijn voor 100 km wandelplezier
 • wijst op de natuurgebieden en bijzondere groene plekjes
 • in en grenzend aan Nuenen
 • geeft informatie over de flora en fauna
 • beschrijft geschiedenis en toekomst van de natuurgebieden

Voor meer informatie: https://www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca